ČÍ SÓ HODE

02.01.2014 10:40

ČÍ SÓ HODE? …NAŠE HODE!

„Pojďme tedy ukázat, co umíme!“, zněla odpověď žáků Základní školy Štěpánov na pozvání zástupců obce k účasti na kulturním programu letošních Hodů sv. Vavřince.

A protože dětem na jejich vystoupení skutečně záleželo, zkoušelo se již týden dopředu – ve škole, v parku, po zahradách, aby si byly děti jisty, že neudělají své obci a škole ostudu.

Sobotní odpoledne se neslo ve znamení umu a dovedností žáků naší školy. Dostali možnost okouzlit diváky v parku TGM – pod májkou.

 První přivítal návštěvníky hodů pěvecký sbor Pelčata pod vedením paní učitelky Mgr. Ester Pelcové. Zazpívali několik vokálních písní pouze s doprovodem ozvučných dřívek, bubnu djembe a rumba koule. Repertoár měli mezinárodní, což svědčilo o vysoké úrovni tohoto tělesa. Slyšeli jsme magické kánony, dvojhlasy i trojhlasy, něžné sólo paní sbormistryně.

Takřka profesionální pěvce  vystřídala hudební skupina Štěp pod vedením paní učitelky Mgr. Adriany Hejníčkové. Ukázali své kytarové kvarteto, které doprovázelo zpívání lidových i moderních písní, dokonce i jedné písně autorské – hymny ZŠ Štěpánov, jež jejich produkci zahájila. Účelem jejího zařazení do programu bylo představit život školy, také radosti a strasti jejích žáků. Rytmus se s množstvím písní zvyšoval, až poslední „hanácká klasika“ ukončila jejich vyčerpávající třeštění.

Nakonec zaplnila parket taneční skupina Oáza složená převážně z žákyň šestých a sedmých tříd. Tancovaly na moderní písničky, z nichž si vytvořily remix. Uchvátily nás svými dokonalými pohyby, které byly o to těžší, že je musela děvčata provést současně, což vyžadovalo opravdu důsledný trénink. Nejúžasnější však na nich je, že se scházejí samy, respektive nemají žádného dospěláka, který by jim pomohl či poradil.

Hojája, hojája, hojajája – tak máme hody za sebou! Doufáme, že se všem spoluobčanům   i  jiným návštěvníkům náš program líbil a že jsme naši školu i obec nezklamali. Za děti musím říct, že jsme se snažili reprezentovat, jak nejlépe jsme mohli.

                                                                       Mgr. Adriana Hejníčková