Morena 2015

06.04.2015 17:54

ZŠ ŠTĚPÁNOV USPOŘÁDALA „VYNÁŠENÍ MORENY“

A V RÁMCI AKCE PODPOŘILA SBÍRKU „POMOZTE DĚTEM“

            Ve středu 25. března 2015 proběhlo ve Štěpánově pod záštitou místní základní školy „vynášení Moreny“. Tato akce se uskutečnila již potřetí, a tak se dalo očekávat, že opět přijde mnoho lidí. Také proto se v úzkém realizačním kruhu učitelů a přátel školy rozhodlo, že by bylo fajn, kdyby se tato „skvělá podívaná“ spojila ještě s nějakou záslužnou činností. A tak začal kolotoč velkolepých příprav.

            Rozhodli jsme se oslovit Nadaci rozvoje občanské společnosti a Českou televizi s jejich společnou sbírkou „Pomozte dětem“, jejímž maskotem je žluté velikonoční kuře, které na akci nesmělo chybět. Nadace nám svou účast potvrdila a zároveň vymyslela, jakým způsobem zapojit do sbírky i žáky ZŠ Štěpánov.

            Žáci základní školy napletli náramky z gumiček, které byly potom použity při samotném vynášení jako poděkování za příspěvek pro „kuře“. Jednotlivé děti byly pak odměněny diplomem a pozorností od samotného kuřete.

            Program toho velkolepého dne začal ve tři hodiny odpoledne. Před budovou druhého stupně ZŠ Štěpánov se sešly davy štěpánovských, aby podpořili jednak ukončení vlády zimy a jednak samotnou dobrovolnou sbírku. Během aktuální hodiny vystoupili žáci prvního i druhého stupně základní školy se svými jarními básničkami. Všechny zúčastněné děti se vyřádily v připravených sportovních soutěžích, vítězové byli po zásluze odměněni. Celé odpoledne provázela svými písničkami hudební formace ZŠ Štěpánov Štěp pod vedením paní učitelky Adriany Hejníčkové.

            Celých šedesát minut měli rodiče se svými dětmi možnost přispět do pokladničky „kuřete“ pro znevýhodněné děti. Daný úkol zvládli všichni za podpory starosty obce i ředitele ZŠ opravdu zodpovědně. S nadšením jsme všichni sledovali, jak penízky přibývají a Česká televize (partner projektu), která celou situaci pečlivě dokumentovala, podporovala svou přítomností všechny zúčastněné.

            Nakonec krojované děti z folklórního sdružení Hagnózek vyzvedly smrtku ze svého pomyslného trůnu a přenesli ji za zpěvu a říkání k potoku Oskava, kde jsme ji hořící všichni společně hodili do vody. Letos naštěstí skutečně rychle odplavala, tak se snad počasí již příliš nepokazí!

            Děkuji všem, kteří dali do našeho společného projektu srdce i duši, jmenovitě Jarmile Nerušilové za zprostředkování naší kooperace s nadací, dobrovolným hasičům a také starostovi naší obce, který se k nám i se svými zaměstnanci psychicky i fyzicky připojil.

                                                                                                                                             ad. r.