NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE 17.1.2014

21.01.2014 20:48

NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE 17.1.2014

21.01.2014 20:32

Sedmnáctého ledna strašil ve škole Štěp

            Na pátek sedmnáctého ledna jsme si naplánovali nocování ve škole, neboť jsme měli důležitý úkol, který z provozních důvodů nešel realizovat v běžném školním týdnu, totiž nahrát naši školní hymnu, a to jak pro naše interní potřeby, tak pro reprezentaci naší školy. Taktéž bylo nutné vypilovat naše vystoupení na školní ples, který se bude konat 21. února 2014 v sokolovně ve Štěpánově.

            Jelikož našich členů je už tolik jako v naší nejpočetnější třídě (32), museli jsme požádat o výpomoc s naším záměrem studentku pedagogické fakulty slečnu Karolínu Vackovou, které touto cestou velmi děkujeme za krásné společné chvíle.

            Sešli jsme se v pět hodin odpoledne.  Hned jsme se pustili do práce, jež se neobešla bez problémů. Díky našim dřívějším vystoupením jsme si mohli s pomocí vedení ZŠ koupit aparaturu, která taktéž umožňuje nahrávat písně. Ovšem bylo zapotřebí tato zařízení skloubit a vytvořit ideální podmínky bez ruchů a chyb. Myslím, že se to nakonec docela povedlo, což posoudíte v blízké době na webu ZŠ Štěpánov.

            Po deváté hodině večerní jsme měli hotovo, a tak jsme se jali věnovat zasloužené zábavě. Jako první jsme uspořádali módní přehlídku modelů, v nichž hodláme vystoupit na školním plese. Vítězové těch nejlepších byli odměněni a v čem hodláme zpívat, uvidíte, když nás přijdete na ples podpořit.

            Žáci devátých tříd připravili pro zbytek členů Štěpu stezku odvahy, která se odehrávala v celém jednom patře školy a neměla chybu – nescházelo žádné známé strašidlo. Po zkoušení našich duší jsme ještě napjali svá těla na diskotéce, kde si každý pustil to, co má rád.  Před spaním jsme si zahráli naši oblíbenou společnou hru Sardele, což je něco jako hromadná „schovka“.

            Děkuji všem členům Štěpu za skvělou spolupráci a dobré chování, bez něhož by naše akce nemohly být uskutečněny. Veškeré naše aktivity spolu s fotografiemi z nich můžete také vidět na našich webových stránkách https://www.skupinastep.webnode.cz/.

                                                                      Mgr. Adriana Hejníčková