Štěp v sokolovně 21.6.2014

04.09.2014 16:27

NA SETKÁNÍ SOKOLŮ VE
ŠTĚPÁNOVĚ ZPÍVAL TAKÉ ŠTĚP

            V sobotu 21. června 2014 se v sokolovně ve Štěpánově
uskutečnilo setkání sokolů ze sokolské župy Olomoucké - Smrčkovy. Taková
setkání se pořádají každý rok - vždy v jiné tělocvičné jednotě.

            Zahájení bylo naplánováno na desátou dopolední, ale
vzhledem ke zpoždění některých účastníků se začalo o půl hodiny později.

            O půl jedenácté pronesla starostka T.J. Sokol Štěpánov
úvodní slovo, v němž všechny přítomné ze srdce přivítala a vyjádřila
poděkování za jejich účast. Dále představila činnost naší jednoty, tedy všechny
oddíly či jiné aktivity. Pro zajímavost vyjímám Divadelní soubor Štěk, Oddíl
cvičení dětí, Oddíl cvičení žen s prvky jógy, Oddíl stolního tenisu či
Oddíl volejbalu.

            Po proslovu starostky Jarky Suchomelové a nejstaršího
bratra J. Kráčmara (představil nám historii jednoty) vystoupila pěvecká formace
Štěp místní ZŠ. Své účinkování zahájila školní hymnou, dále písní Cesta
poděkovala celé štěpánovské jednotě za jejich aktivitu a snažení, jež bezesporu
posiluje společenské dění ve Štěpánově. Na přání starostky také zazpívali
tradiční sokolskou píseň Šestého července,
jež dojala nejednoho sokola.

            Program pokračoval dvěma humornými scénkami divadelního
souboru Štěk, ty rozburácely smíchem celou sokolovnu. Po nich cvičili senioři
ze Sokola Olomouc a tancovaly ženy ze Sokola Náklo. Cvičení pro radost žen Sokola Olomouc - Chválkovice zakončil pevný
program a odstartoval volnou zábavu.

            Během celé akce bylo možno si prohlédnout výstavu o
historii a současnosti Sokola ve Štěpánově, kterou připravily naše drahé
sestry.

            Na setkání sokolů nebyla nouze o kvalitní zábavu, drobná
poučení a dobré jídlo a pití, za což všem sestrám a bratrům ze Sokola Štěpánov
mockrát děkuji.

                                                                                  sestra
Adriana Hejníčková