ŠTĚPÁNOV PŘIVÍTAL ADVENT 2013

02.01.2014 10:44

ŠTĚPÁNOV PŘIVÍTAL ADVENT SPOLEČNĚ

            První prosincová neděle byla zároveň první nedělí adventní, a tak nám toto datum připadalo pro rozsvícení vánočního stromu v centru obce jako stvořené.

Třetí hodina odpolední odbila a obyvatelé Štěpánova se začali scházet.  Příchozí přivítala vůně svařeného vína, čaje a všelijakých dobrot, o jejichž uchystání se postaraly kuchařky školní jídelny.

Jakmile se prostor mezi školou a kostelem zaplnil, mohl začít štědrý program – ten si připravily děti obou štěpánovských škol, tedy mateřské i základní. Celou akci uváděla paní učitelka Eva Nantlová.

Děti ze školky zahájily slavnost zpěvem lidových koled pod vedením paní ředitelky Dany Malaskové a paní učitelky Jarky Dittmarové s klavírním doprovodem paní učitelky Ester Pelcové. Jejich něžné vystoupení nás okamžitě dostalo do vánoční nálady. Jen málokdo si s nimi nebroukal.

Po vystoupení těch nejmenších promluvil náš starosta Jiří Běhal, který nám popřál vše dobré a poznamenal, že je opravdu rád, že to ve Štěpánově „tepe“. Za ta krásná slova bych mu chtěla velice poděkovat. Bylo z nich totiž patrno, že v tom jede s námi.

Ceremonie pokračovala pásmem vánočních básniček žáků prvního stupně. Kdo ale čekal „profláknuté“ kusy, ten byl zklamán. Slyšeli jsme samé nové, často i velice vtipné verše. Na ukázku předkládám jednu veršovanku, která byla složena přímo pro tuto příležitost.

                                       ŠTĚPÁNOVSKÝ ADVENT

Často je tma, zima a šero,

přesto jako by nám na nás víc záleželo,

paprsky chřadnou, ptáci nás opustili,

přesto tu společně rádi stojíme v tuto chvíli.

 

Blaží nás advent, vánoční čas,

doba, kdy nikdo nebude sám zas,

doba, kdy cítíme souznění duší,

doba, kdy chováme se k sobě, jak se sluší.

 

A proto prosíme, zkuste se mít rádi,

pomozte každému,

vždyť nevíte, kdy vám to vrátí,

držte se tradic a pošlete je dál,

protože všechna ta kouzla dělá Ježíšek sám.

 

            Mluvené slovo vystřídala Pelčata, tentokrát vystoupila i se svým mladším bratrem - přípravným sborem naší školy. Paní dirigentka Ester Pelcová provázela písně hrou na klávesy. Potěšit jsme se mohli jednak českými i moravskými koledami, jednak hudební klasikou ( Gabrielli A. – Aleluja). Zazněl i typicky vánoční text Gloria in excelsis Deo. Oba sbory povznesly svými melodiemi kouzelnou vánoční atmosféru.

            Začalo se stmívat. Pan školník Petr Doupovec ovšem zajistil osvětlení, a tak jsme mohli pokračovat dle plánu.

            Na scénu přišel Štěp, nejmladší hudební formace naší školy. Připomněl spoustu více či méně známých moravských a slováckých koled, největší radostí ale byly koledy hanácké nebo hanácky zpívané. Ty nám připomněly naše rodné nářečí, které bohužel většina mladých lidí dnes už neovládá, což je, myslím, velká škoda. Štěp se rozloučil nezvyklým přáním, taktéž v hanáčtině.

            A to už většině lidu mrzly nohy, punč docházel, tma začínala být jak v pytli….

            Mezi Štěp se vmísila Pelčata, z jedné učitelky se staly rázem dvě – Ester Pelcová zaujala své místo u kláves a Adriana Hejníčková se jala celou sešlost doprovázet na kytaru společně s kytaristy své skupiny. Spolu nám zahráli a zazpívali dvě písně – Rolničky a To k Vánocům patří, na jejímž konci se při cinkání zvonečků konečně rozsvítil náš vánoční strom. Štěpánovští začali tleskat a pískat na znamení souznění, avšak zpívat se nepřestalo. Na přání účinkujících  jsme si všichni společně ještě zapěli tři koledy.

            Rozsvěcovací obřad ukončil pan ředitel ZŠ Štěpánov  Karel Vacek slovy díků a přáním toho nejlepšího.

            Během celé akce jsme měli také možnost zakoupit si keramiku s vánoční tématikou, o její výrobu a prodej se zasloužily paní učitelky prvního stupně.

            Ve foyer budovy prvního stupně probíhala současně závěrečná konference projektu „Zvyšování kvality vzdělávání žáků ohrožených školním selháváním prostřednictvím podpory asistenční služby“. Dozvěděli jsme se zde něco o projektu samotném, o jeho přínosu pro žáky, o nakoupených a vytvořených pomůckách a o vzdělávacích seminářích, které byly uspořádané pro žáky i pedagogy.

            Ráda bych z tepajícího srdce poděkovala všem výše zmíněným, v neposlední řadě i pracovnicím školní jídelny za báječné občerstvení, paní Haně Kráčmarové a Lucii Snášelové za přípravu punče, neboť všichni obětovali kus svého volného času pro dobrou věc. Děkuji také jménem naší školy všem pracovníkům obce, kteří pomáhali při přípravě, zvláště panu Jindřichu Přidalovi. Nemohu ovšem také zapomenout poděkovat „obecenstvu“, bez něhož by celá akce ztratila svůj smysl.

Doufám, že se zase brzy všichni uvidíme při nějaké jiné příležitosti, a kdo to pro tentokrát nestihl, jistě to příště napraví. Přeji vám za všechny zaměstnance ZŠ Štěpánov šťastné a veselé Vánoce a do nového roku hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

                                                                       Mgr. Adriana Hejníčková